Omet navegació

5.1.3. Segmentació

Oferim a cada candidat la informació que està esperant rebre i la que pot fer decantar la seua decisió. Tinguem en compte que no tots els candidats tenen les mateixes prioritats ni valoren els mateixos conceptes en igual mesura. Estudiem al nostre públic objectiu i segmentem les diferents tipologies que trobem.

Per a presentar la nostra oferta educativa als alumnes, hem d'utilitzar un llenguatge comprensible, fugint de formulacions educatives sofisticades. Plantegem les possibles preguntes que es puguen fer sobre la nostra institució. Com més precís i segmentat siga el nostre missatge, majors probabilitats d'èxit.