Omet navegació

4. Blogs, Weblogs o Bitàcoles

I on queden els blogs en tot aquest plantejament? Portals i Plataformes no requereixen massa coneixements tècnics d'usuaris però si necessiten personal amb coneixements tècnics suficients per a la seua instal·lació i configuració inicial i també per al seu manteniment tècnic. I aquesta és una condició que no tots els centres reuneixen, almenys de moment.

Quan no hi ha altres mitjans ni possibilitats els blogs poden ser una bona alternativa. Poden fer-se amb ells bastants de les coses que poden fer-se en una plataforma, solament que en un context més global (amb tot el que comporta). En un blog poden crear-se entorns i situacions d'aprenentatge igualment interessants, poden oferir-se materials i propostes de treball, poden proporcionar-se orientacions per a l'estudi, pot crear-se un espai de reflexió i suport per a la tutoria d'un grup, etc. Un blog pot convertir-se també en el quadern de classe d'un alumne, en un diari en el qual realitzar la memòria d'un projecte o en l'espai en el qual elaborar un treball monogràfic en format web.

Un blog també pot ser l'espai en el qual elaborar la pàgina web del centre d'una manera senzilla i fàcil d'actualitzar. Fins i tot proveïdors de blogs com a Blogger o WordPress ens permeten situar el blog sota el nostre propi domini. Fins i tot podriem combinar nostra web estàtica amb un blog per a disposar d'una eina més dinàmica i fàcil d'actualitzar.