Omet navegació

4.3. Possibilitats quasi il·limitades

Encara que hem comentat que els blogs o bitàcoles poden ser una alternativa quan no disposem d'altres mitjans per a tenir un espai de treball en la xarxa, també són una opció plenament compatible amb els sistemes que hem analitzat en apartats anteriors en la mesura en què el seu format permet un ús més autònom i un control més personal per part del seu autor o autors, així com un major protagonisme i una participació més lliure d'aquests.

El fet que els blogs es moguen en un context públic pot ser també més motivador per a l'alumnat (encara que també alguns poden restringir l'accés a no convidats).

El format blog estimula així l'autonomia i la creativitat de qui els usa, alhora que s'aprèn a utilitzar i traure partit a la multitud d'utilitats gratuïtes disponibles en Internet. I açò és alguna cosa que a molts dels nostres alumnes els pot resultar d'ajuda a nivell laboral o professional en un futur.

Però sens dubte, un dels arguments amb més pes per a defensar el seu ús en l'ensenyament és que els blogs, per la seua senzillesa d'ús, i encara que no totes les administracions educatives s'hagen adonat d'això, són una magnífica forma d'iniciar-se en l'ús de les eines web i de llançar-se al seu ús educatiu.

Els blogs ajuden a familiaritzar-se amb el mitjà, a conèixer i intercanviar experiències amb altres docents que compartisquen les mateixes inquietuds i a crear xarxes de col·laboració entre professionals. L'experiència de crear i administrar un blog individualment o col·lectiva, amb alumnes o amb altres docents, ajuda a familiaritzar-se amb les eines de publicació i a comprendre el funcionament de sistemes més complexos com els que hem vist en apartats anteriors.