Omet navegació

3.2. L'elecció del servidor

Tant els sistemes de gestió de continguts per a portals web com els sistemes per a la gestió de plataformes de teleformació comentats fins ara requereixen que l'ordinador servidor en el qual estan allotjats reunisquen alguns requisits especials. En essència, el servidor web ha de ser capaç d'interpretar el llenguatge PHP en ell estan escrites la major part d'aquestes aplicacions i ha d'incorporar un programa per a gestionar la base de dades SQL en la qual s'emmagatzema la informació que introduïm en el sistema quan configurem nostra web o quan es modifiquen continguts. No tots els proveïdors d'allotjament web tenen aquest tipus de servidors.

Per açò abans d'utilitzar aquest tipus de sistema haurem de decantar-nos per alguna d'aquestes alternatives:

  1. Contractar els serveis d'una empresa proveïdora d'allotjament (hosting web).
  2. Configurar un servidor web local en el nostre propi ordinador i habilitar l'accés al mateix des de l'exterior.
  3. Sol·licitar a l’administració educativa aquest servei.

Cadascuna d'aquestes opcions té els seus avantatges i inconvenients, com per exemple:

Servidor Web de Centre

Servidor Comercial

Servei oferit per l’administració educativa

Necessitat de coneixements tècnics avançats per a la seua instal·lació i administració.

No requereix coneixements tècnics especials.

Manteniment tècnic del servidor per l'empresa proveïdora.

No requereix coneixements tècnics especials per part del centre.

Manteniment tècnic del servidor per l’administració.

Sense cost econòmic però amb dedicació de personal.

Comporta cost econòmic però no dedicació de personal.

Cost econòmic i de personal repartit entre tots els centres

Capacitat il·limitada (segons disc dur de l'ordinador)

Capacitat limitada al contracte

Capacitat compartida entre tots els centres

Transferències més ràpides dins del centre

Mateixa velocitat de transferència

Transferències ràpides dins de la xarxa de centres.

I si tenim d'una banda el nostre portal web i per altre la plataforma de teleformació disposem a més d'una altra opció: utilitzar diferents solucions per a cada servei. D'aquesta forma cada eina es podrà gestionar per separat i aprofitar els majors avantatges que el servidor local té quant a capacitat i velocitat de transferència d'arxius dins de la xarxa local del centre.

Eina

Tipus de servidor

Portal Web

Servidor Comercial o Administració

Plataforma Educativa

Administració o Servidor Local