Omet navegació

3.1.5. Tutoria en línia

Sistemes com Moodle són també ideals per a realitzar un seguiment material continu i individualitzat, i podrien establir vies de comunicació privades amb els alumnes i famílies en els moments que es considere oportú.