Omet navegació

3.1.4. Assessorament via Web

Les plataformes de teleformació via web gestionades amb sistemes com Moodle poden possibilitar també experiències interessants en les tasques d'assessorament al professorat que es realitzen des de per exemple, el Departament d'Orientació d'un centre d'educació secundària.


Els materials i recursos didàctics que habitualment es proporcionen en paper es poden posar a la disposició dels professors en un entorn web protegit i reservat als usuaris autoritzats. A més de promoure l'ús de Tecnologies de la Informació entre els docents del centre podrem facilitar l'organització i arxiu del material, estalviarem paper i podrem establir una mecanisme de comunicació i intercanvi entre tots complementari a les reunions i el contacte presencial.