Omet navegació

3.1.2. Professorat individualment

Un altre ús és el que pot fer el professorat individualment. Pot dissenyar un curs més o menys complet o utilitzar la plataforma només en ocasions puntuals utilitzant-la per a penjar diferents materials i recursos de recolzament en diferents formats (text, imatge, vídeo, so) a mode de mediateca. Pot posar a la disposició dels alumnes material d'estudi addicional o models d'examen, aplicar qüestionaris d'avaluació, etc. Es poden plantejar activitats molt senzilles en les quals simplement es proporcione un material d'estudi en format de text o pdf i es plantege alguna qüestió que els alumnes hagen de respondre en línia.

Altres activitats poden dissenyar-se perquè l'alumne avance a través dels diferents apartats en els quals es divideix el material d'estudi només si respon correctament a les preguntes que es van plantejant al final de cada fragment. També es poden plantejar activitats més complicades com les activitats tipus «taller» de Moodle en la qual, per exemple, un alumne ha d'autoavaluar els seus propis treballs conforme als criteris proporcionats pel professorat i rebre l'avaluació d'altres companyes i companys, a més de les correccions d’un docent dins d'un procés de treball summament enriquidor.