Omet navegació

3.1.1. Sala de professorat virtual

La sala de professorat virtual és una bona manera de començar a usar una plataforma educativa en un centre. Pot servir perquè el professorat veja la seua utilitat proporcionant un model d'ús i donant pistes als docents sobre com aprofitar les seues possibilitats.
Es pot crear un curs que servisca com a complement o alternativa al tauler d'anuncis de la sala de mestres i al que únicament tinga accés el personal docent del centre.


Publicar avisos, convocatòries o ressenyes de novetats legislatives en línia pot portar menys temps que fotocopiar-les i introduir-les en el caseller de cada docent i de pas, a més d’afavorir l'ús de les TIC en el centre, estarem estalviant paper i tinta o tòner.
L'equip directiu pot també per aquesta via realitzar consultes entre els docents, habilitar un espai per a l'enviament de programacions, memòries, etc. o crear espai de treball col·laboratiu per a diferents grups de professors en els quals aquests poden compartir documents, establir debats, organitzar esdeveniments, etc.