Omet navegació

2. Pàgines web dels centres educatius

La primera experiència que molts centres han tingut en l'ús de les eines en la web ha sigut l'elaboració de la seua pàgina web oficial amb l'objecte de tenir presència en Internet, donar a conèixer la seua oferta educativa i de serveis i mantenir informada a la comunitat escolar i al públic en general sobre el que en el centre esdevé.


Són llocs sorgits en la seua majoria a iniciativa d'una o com a molts dues persones en el centre amb alguns coneixements sobre els sistemes clàssics de publicació de pàgines web (llenguatge html i programes FTP) i els continguts dels quals s'actualitzen amb escassa freqüència. El treball d'edició i publicació sol centralitzar-se també en una única persona a la qual s'atribueix el paper d'experta ja que la tecnologia utilitzada no fa fàcil que qualsevol puga col·laborar en la tasca.


Però afortunadament en els últims anys els sistemes per a publicar continguts en Internet han avançat molt per a fer aquesta tasca més fàcil i per a incorporar a les pàgines web l'ús de noves funcionalitats que les doten de major dinamisme i interactivitat.