Omet navegació

2.1. Els avantatges dels sistemes de gestió de continguts

Els moderns CMS (acrònim en anglès de Content Management System o Sistema de Gestió de Continguts) són aplicacions programades per experts que s'instal·len en l'ordinador servidor en el qual s'allotja la nostra pàgina web i que ens fan la tasca molt més senzilla als qui no som experts.

Són aplicacions específicament pensades per a desenvolupar i gestionar portals en Internet i en la major part dels casos són aplicacions de codi obert i d'ús lliure i gratuït. Les quals cal instal·lar en un servidor web.

Tant la instal·lació com el treball posterior d'edició i administració es realitzen a través d'una interfície web (es a dir, a través d’un navegador) i ens permeten disposar en qüestió de minuts d'una plantilla inicial amb algunes dades d'exemple a partir de la qual desenvolupar un vistós i complet portal afegint els continguts, menús i elements visuals desitjats.

Solucions Web per a un centre educatiu

 • Pàgina Web institucional
  • Aparador públic
  • Via de difusió
  • Via de comunicació i consulta
 • Plataforma educativa o aula virtual
  • Entorn virtual de formació para a ensenyament a distància o com a suport a l'ensenyament presencial
  • Comunicació privada entre professors o entre alumnes i professors.
 • Blogs o Bitàcoles
  • Una bona forma d'iniciar-se
  • Substitut de portals i plataformes si no comptem amb mitjans suficients.
  • Complement de portals i plataformes.

Una altra característica important dels gestors de contingut és que amb ells disseny i contingut es manegen de forma independent. L'estètica es basa en plantilles (templates i themes) predisenyades. Açò permet modificar i donar-li en qualsevol moment un disseny diferent al lloc sense haver de donar-li de nou format al contingut. Aquests últims, juntament amb les dades de configuració i la informació dels usuaris, s'emmagatzemen en una base de dades protegida a la qual l'aplicació accedeix per a consultar la informació que ha de mostrar en cada pàgina.

Web estàtica

Web dinàmica

Necessitat de coneixements tècnics especialitzats per a l’edició del contingut.

Necessitat de coneixements tècnics només per a instal·lar i configurar però no per a afegir o editar contingut.

Necessitat d'aplicacions específiques

Programes de disseny / edició

Programes d’FTP

Gestor de continguts predisenyat.

Maneig des d'un navegador Web.

L'important és el disseny

L'important és el contingut.

Disseny basat en plantilles

Treball centralitzat en una persona experta o administradora de webs que dissenya i edita.

Major repartiment de responsabilitats: rol d’administrador, rol d’editor.

Menor participació del personal del centre

Major participació i treball col·laboratiu.

Menor interacció amb usuaris

Poc Feedback

Major interacció amb usuaris

Major Feedback

Informativa

Per a consultar i interactuar.

Escassa actualització

Actualització amb major freqüència

Web 1.0

Web 2.0