Omet navegació

1. Introducció

Actualment, són pocs els centres educatius que no utilitzen Internet com a via de difusió i informació pública o com a recurs de suport a la seua tasca docent. Són molts els centres escolars que han adoptat com a primera iniciativa per a obrir-se un buit en la xarxa l'elaboració de pàgines web amb propòsits informatius. Tot i que són bastants menys els que han incorporat al seu catàleg de serveis una plataforma virtual de formació per a gestionar cursos i altres activitats diverses. Però les dificultats segueixen sent moltes a l'hora d'incorporar plenament als nostres centres l'ús de les noves eines que la societat de la informació ens ofereix i explotar tot el seu potencial educatiu.

Afortunadament van apareixent noves eines per a fer-nos la tasca més senzilla i que posen a l'abast de qualsevol, sense massa coneixements tècnics, sistemes per a generar i publicar contingut en Internet molt fàcils d'utilitzar. En aquest tema tractarem de fer un recorregut per algunes de la principals opcions de les quals disposa un centre per a millorar la seua presència en Internet i ampliar la seua oferta educativa i de serveis incorporant sistemes d'ensenyament en un entorn web. Parlarem de blogs i plataformes educatives, però tractarem de fer un plantejament global analitzant el sentit i la utilitat que pot tenir cadascuna d'aquestes eines.

Adoptarem com a punt de partida la idea que allò important és que progressivament els centres educatius i professorat anem guanyant terreny en un mitjà que habitualment s'associa més amb oci i entreteniment que amb educació i formació.