Saltar la navegación

Objectius

 
  • Conéixer estratègies i eines per al desenvolupament de les funcions d'assessorament, organització i gestió de les TIC en un centre escolar.
  • Informar a la resta del professorat de les diferents possibilitats educatives de les TIC, programes, formació i recursos.
  • Coordinar i dinamitzar la integració curricular de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al centre.
  • Elaborar propostes per a l'organització i gestió dels mitjans i recursos tecnològics del centre, així com vetllar pel seu compliment.
  • Crear i dinamitzar les estructures de coordinació de l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al centre.
  • Col·laborar amb el coordinador de formació del centre en l'elaboració d'un itinerari formatiu del centre que done resposta a les necessitats que, en aquest àmbit, té el professorat.
  • Estratègies per a la realització d'un Pla TIC de centre: Contextualització, anàlisi, definició i avaluació.