Saltar la navegación

Dinamització de l'ús de les TIC i el Pla TIC en un centre educatiu

Com a responsables de la coordinació TIC hem de recolzar als companys en l'ús didàctic de les TIC. Per tant, hem de realitzar una dinamització del seu ús entre el professorat i alumnat per ajudar al fet que es realitze un bon ús de les eines i serveis tecnològics de manera que puguen treure-li el màxim partit amb el mínim risc.

Hem realitzat un gran esforç posant a punt les aules, les xarxes, la wifi, els equips i fins als procediments d'ús i manteniment, només queda aconseguir que els nostres companys els utilitzen de la manera més productiva per millorar l'aprenentatge dels seus alumnes, així com prevenir i minimitzar els possibles problemes derivats d'un mal ús.

En el present curs anem a tractar aquests temes i proposar estratègies, activitats, exemples i bones pràctiques que ens ajuden a dinamitzar les TIC i recollir-les en una planificació que forme part de les línies de treball marcades al centre educatiu.

michaelmcgrath.co.uk. Don't wait for the inspiration