Saltar la navegación

Evaluació

Criteris

Serà necessari finalitzar almenys un 85% de les activitats proposades, incloent-hi la participació en els fòrums.

Competència Digital Docent

La realització d'aquest curs contribueix al desenvolupament i millora de la Competència Digital Docent en totes les seues àrees. En aquest curs s'incideix especialment a l'Àrea 1. Informació i alfabetització informacional, Àrea 2. Comunicació i col·laboració i Àrea 5. Resolució de problemes del "Marc Comú de Competència Digital Docent".

La realització del pla d'activitats del curs t'ajudarà a aconseguir els nivells:

  • C1 de la competència 1.1. Navegació, cerca i filtrat d'informació, dades i contingut digital, perquè contribueix a treballar el següent descriptor: "De disseny d'una estratègia personalitzada de recerca i filtrat de la informació, les dades i els recursos digitals per a l'actualització contínua de recursos, bones pràctiques i tendències educatives".
  • C1 de la competència 2.2. Compartir informació i continguts digitals, perquè contribueix a treballar el següent descriptor: "Cree arxius i documents en línia i els comparteix per mitjans digitals amb la comunitat educativa atorgant diferents rols d'usuari (editar, llegir i realitzar comentaris)".
  • B2 de la competència 2.4. Col·laboració mitjançant canals digitals, ja que treballa el següent descriptor "Faig ús d'espais web compartits tant com a creador i/o editor, per al treball amb la meua comunitat educativa".
  • B2 de la competència 5.3. Innovació i ús de la tecnologia digital de forma creativa, ja que treballa el següent descriptor:"Participe en projectes col·laboratius digitals i informe a la resta de la meua comunitat educativa del potencial innovador dels mateixos".