Saltar la navegación

Continguts

 
  • Detecció de necessitats formatives, d'equipament i comunicacions. Anàlisi de context.
  • Assessorament des de la coordinació TIC.
  • Foment de l'ús recursos educatius TIC.
  • Realització de plans de treball i creació d'estructures organitzacionals TIC.
  • Dinamització d'espais web i plataformes educatives online.
  • Sensibilització sobre un ús segur de les TIC.
  • Introducció a la realització d'un Pla TIC de centre.