Introducció als cursos en línia / Introducción a los cursos online

Fiquem aquest recurs a la vostra disposició per si teniu problemes a l'hora de treballar amb l'aula virtual.

Ponemos estos recursos a vuestra disposición por si tenéis problemas a la hora de trabajar con el Aula Virtual.

1.8MB

Click index.html link to view the file.