Les competències professionals docents i els tipus de formació