Jocs avanzats / Juegos avanzados

Per a aquesta activitat vos propose un gran desafiament, realitzar un joc mesclant-ne dos: un circuit de carreres i un trivial. No vos espanteu perquè a hores d'ara ja tenim tots els coneixements i per si tenim algun dubte, podem consultar els vídeos explicatius per a ajudar-nos:


Para esta actividad os propongo un gran desafío, realizar un juego mezcla de dos: un circuito de carreras y un trivial. No os asustéis por que a estas alturas ya tenemos todos los conocimientos y por si tenemos alguna duda, podemos consultar los vídeos explicativos para ayudarnos.

Last modified: Tuesday, 2 March 2021, 10:48 AM