Foro de debate Tema 5

¿Què aporta la participació...?

 
Presen
¿Què aporta la participació...?
by Presentación Ferri Gómez - Monday, 12 November 2012, 1:03 PM
 

En moltes ocasions, l'alumnat considera al centre docent un món a banda del seu propi context. Quan s'entra al centre canvia d'univers i quan eix, torna a canviar. Este fet fa què, de vegades, els alumnes no consideren que els aprenentatges escolars serveixquen per a la vida real, i no es desperta interés. Si aconseguim establir ponts dins-fora de l'escola, esta esdevé més propera, i es connecta amb la realitat de tots els alumnes. Estos ponts poden establir-se amb la participació de familiars o del veïnat.

Més interés es tradueix en més aprenentatge. Però, si a més, s'aporten nous aprenentages, o de formes diferents als acadèmics clàssics,  hi haurà més alumnat que "s'enganxe" o s'interesse amb la vida escolar.

 

Salutacions