Foro de debate Tema 6

Característiques de la la lectura dialógica...

 
laura
Característiques de la la lectura dialógica...
by Laura Tudon Donat - Thursday, 25 October 2012, 6:54 PM
 

Com ve diu Jim Cummis, la lectura dialógica aumenta la motivació i la creació de sentit amb les persones de la propia cultura i d'altres, com les avies, els jovens i els/les mestres a la vegada. Es trenca amb la lectura monocultral i monológica amb la que molts siquest i xiquetes no poden crear sentit ni motivar-se.

Amés amés, en les pràctiques de lectura dialógica en les comunitats d'aprenentatge s'aten a oportunitats educatives i personals.

La lectura dialógica fa que llibres que han llegit les nostres pares i mares, els pugam dialogar entre els adults i els infants. És a dir, entre pares, mestres i alumnes.

Formalitzar tertulies literaries és una bona tasca per tal de desenvolupar l'aprenentatge cooperatiu i una manera de treballar en les comunitats d'aprenentatge.

Un altra de les característiques que trobe importants, és que aquesta mena de lesctures dialógiques, serveixen per a l'aprenentatge d'uan segona llengua, en aquest cas de la llengua minoritaria de la zona en la que ens trobem. REalitzar lectures colectives o tertulies literaries potencia la parla en una llengua no normalitzada, i farà que es potencie la parla en aquesta llengua.