Foro de debate Tema 4

Interaccions a l'aula

 
laura
Interaccions a l'aula
by Laura Tudon Donat - Wednesday, 10 October 2012, 8:18 PM
 

Pense que les interaccions en l'aprenentage entre iguals dintre de l'aula és fonamental. Que l'prenentage es produisca entre alumnes i adults i d'una manera colectiva, grupal, de compartir idees, és una manera d'ensenyança aprenentatge que arriba més als alumnes; que afavoreix el seu aprenentatge.

Treballant de manera cooperativa, està demostrat que ajuda al alumnes a apendre i comprendre els objectius i continguts del temari. Una explicació entre iguals no resulta igual d'enriquidora que una explicació que puga realitzar un mestre/a.

Amés pense que treballar de manera grupal entre igual i donant una serie de tasques en les quals els alumnes i les alumnes son els que han de trobar la resolució i l'explicació de la tasca, son encara més enriquidores...