Foro de debate Tema 3

¿Por qué basar la práctica educativa en actuaciones educativas de éxito?

 
Picture of LUCÍA MORENO FERNÁNDEZ
¿Por qué basar la práctica educativa en actuaciones educativas de éxito?
by LUCÍA MORENO FERNÁNDEZ - Sunday, 23 September 2012, 10:33 PM
 

Tal i com Ramón Flecha en "ESCUELAS DE ÉXITO: LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA” afirma textualment: "Nos tenemos que basar en aquellas actuaciones educativas que están consiguiendo superar el fracaso escolar o los problemas de convivencia, no las actuaciones educativas que puede que,.. o que alguien ha dicho que ….Sino que están efectivamente en la práctica superando esos problemas y en las actuaciones que están logrando más participación en los centros"

Les reformes educatives i les polítiques que es fonamenten en actuacions educatives d'èxit contribueixen a millorar l'èxit escolar. Les polítiques sanitàries més efectives són les que garanteixen l'extensió de tractaments de provada eficàcia en base als resultats obtesos per la comunitat científica.

Del mateix mode, les polítiques educatives orientades a implantar accions que, segons les investigacions, han tingut més èxit, són les que més contribueixen a millorar el rendiment escolar de tot l'alumnat.