M1 MARC DE REFERÈNCIA / MARCO DE REFERENCIA

Normativa relacionada amb la formació del professorat i la coordinació de la formació als centres / Normativa relacionada con la formación del profesorado y la coordinación de la formación a los centros