Models de minutes i dietes de ponents en la formació

Aqui podeu descarregar models de minutes i dietes de ponents en la formació. Estan fetes en processador de text Writer del Open Office per poder canviar fàcilment les dades en cada cas.

Cal descarregar el/els document/s i guardar en el vostre equip per poder després obrir i modificar.