PROJECTE - WEB DEL CENTRE

Una de les primeres coses que hauràs de fer serà presentar la nova web del centre, primer a la resta del claustre, al consell escolar i després a tota la comunitat educativa.

Per això et demanem que faces un dossier explicatiu, incloent les captures de pantalla que consideres oportunes, (almenys 5), on es vegen els diferents apartats i funcionalitats que li has donat a la teua web.

Puja el document generat, en format PDF.