Tasca 4. Els plugins o extensions

<p align="justify">Anem a pujar el nivell del nostre lloc web, coneixent les possibilitats d'organització de continguts i ginys per la pantalla.</p>
<p style="text-align: justify;" id="yui_3_17_2_1_1603652189014_101">Per a contestar a les qüestions hauràs de fer captures de pantalla amb el treball realitzat. En cada exercici et detallarem què volem que ens mostres.</p>