Tasca 2: Aplicació de l'estratègia / Tarea 2: Aplicación de la estrategia

Explica en un informe senzill, els resultats obtinguts i els criteris que seguiràs per organitzar la formació.

_______________________________________________________

Explica en un informe sencillo, los resultados obtenidos y los criterios que seguirás para organizar la formación.

Puedes compartir tu trabajo con tus compañeros en el foro.