Tasca 1: Normativa / Tarea 1: Normativa

Elabora un informe sobre la normativa que t'afecta com a coordinador de formació tenint en compte el següent:

1. Punts de la normativa que afecten el teu treball

Es tractaria d'especificar exactament en quins punts es fa referència a la formació del professorat.

2. Comentaris al voltant del que s'ha tractat

Ja no cal cenyir-se a la normativa, sinó ampliar, contrastar, valorar el sentit i la utilitat de la norma.

Elabora un document de text i puja'l a la plataforma.

_____________________________________________________

Elabora un informe sobre la normativa que te afecta como coordinador de formación teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Puntos de la normativa que afectan a tu trabajo

Se trataría de especificar exactamente en que puntos se hace referencia a la formación del profesorado.

2. Comentarios sobre lo tratado

Ya no hay que ceñirse a la normativa, sino ampliar, contrastar, valorar el sentido y la utilidad de la norma.

Elabora un documento de texto y súbelo a la plataforma.