Acceder

Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegadorAyuda con Las 'Cookies' deben estar habilitadas en su navegador
Algunos cursos permiten el acceso de invitados

Registrarse como usuario

Com validar-se a Moodle

El nom d'usuari per validar-se a Moodle és el DNI sense lletra omplint amb zeros per l'esquerra fins els 9 dígits. En cas de tindre NIE, el nom d'usuari és el NIE incloent la lletra X (o T, en el seu cas) davant. Aquest usuari es generarà per a tots els alumnes inscrits en cursets nous. Per exemple, un usuari amb DNI 1234567Y, utilitzarà 001234567 per a accedir.

La secció Auto-Formació no requerix d'usuari validat. Està disponible com a usuari "convidat" (invitado o guest).