Topic outline

 • Avisos

  Guía «Herramientas y recursos digitales para e-learning ...

 • Bloc 0: ASPECTES INTRODUCTORIS

  1. El treball per tasques
  2. L'entorn personal d'aprenentatge (PLE)
  3. Referències bibliogràfiques

    

 • Bloc 1: RECURSOS PER A TREBALLAR LA LLENGUA ESCRITA

  CONTINGUTS BLOC 1

  1. Llibre 1: RECURSOS DIDÀCTICS PER A LA COMPRENSIÓ LECTORA
   • Els diferents tipus de lectura. Criteris per a l'elecció de textos
   • Els formularis per a dissenyar activitats de comprensió lectora
   • La lectura intensiva a través d'una webquest
   • Les tertúlies i els cercles literaris
   • El booktrailer
  2. Llibre 2: RECURSOS DIDÀCTICS PER A ENSENYAR A ESCRIURE
   • L'escriptura com a procés
   • Escriure facilitant model de textos 
   • Els camps lèxics com a pretext per a escriure
   • Els còmics

 • BLOC 2: RECURSOS PER A TREBALLAR LES HABILITATS ORALS

  CONTINGUTS BLOC 2

  1. INTRODUCCIÓ GENERAL: ENSENYAR LA COMPETÈNCIA ORAL A CLASSE. 
  2. LLIBRE 3: RECURSOS DIDÀCTICS PER A LA COMPRENSIÓ ORAL
   • Nivells de comprensió 
   • Diversitat de textos 
   • Tipologia d'activitats 
   • Una mostra d'activitat 
  3. LLIBRE 4: RECURSOS DIDÀCTICS PER A L'EXPRESSIÓ ORAL
   • La gamificació en l'expressió oral: activitats de mostra 
   • De la imatge a la parla: expressar-se a partir de l'art 
   • Els avatars parlants  
   • La ràdio a l'aula: els podcasts com a eina didàctica 
   • Cinema i oralitat: propostes concretes
 • BLOC 3: L'AVALUACIÓ

  CONTINGUTS BLOC 3

  LLIBRE 5: INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ.

  1. L'avaluació: conceptes bàsics
  2. Nous instruments d'avaluació  
   • Portfolio 
   • Dossier d'aprenentatge 
   • Diari d'aprenentatge 
   • Rúbriques