Seguretat TIC i tractament de dades. Ús de llicències per a la creació, reutilització i distribució de continguts 2017-2018: All participants

Filters

Seguretat TIC en el centre / Seguridad TIC en el centro

Quiz Quiz Repassem el Tema 1 / Repasamos el Tema 1

Tractament de dades en centres educatius /Tratamiento de datos en centros educativos

Quiz Quiz Cuestionario Tema 3/Qüestionari Tema 3

Drets d’autor i utilització de recursos de tercers

Quiz Quiz Cuestionario Tema 4 /Qüestionari Tema 4

Creació de recursos propis

Quiz Quiz Cuestionario Tema 5 /Qüestionari Tema 5