Formació inicial de coordinadors de formació 2016-17: All participants

Filters

MÒDUL 1: MARC DE REFERÈNCIA / MÓDULO 1: MARCO DE REFERENCIA

Forum Forum Fòrum sobre normativa / Foro sobre normativa

MÒDUL 2: EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓ. SENTIT I ESTRATÈGIES./ MÓDULO 2: EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN. SENTIDO Y ESTRATEGIAS

Forum Forum Fòrum: Mòdul 2: Sentit i estratègies del PAF / Foro: Módulo 2: sentido y estrategias del PAF

MÒDUL 3: LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DOCENTS I ELS TIPUS DE FORMACIÓ. / MÓDULO 3: LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES Y LOS TIPOS DE FORMACIÓN.

Forum Forum Fòrum: Detecció de necessitats i modalitats formatives/ Foro: Detección de necesidades y modalidades formativas

MÒDUL 4: EL CICLE DE VIDA DEL PAF. / MÓDULO 4: EL CICLO DE VIDA DEL PAF

Forum Forum Fòrum: El cicle de vida del PAF / Foro: El ciclo de vida del PAF