Formació inicial per a coordinadors de formació en el centre