VIII Jornada d'equips directius: L'avaluació de centre com a sistema de millora.

Objectius
  • Impulsar entre els docents l'actualització en les diferents disciplines.
  • Estimular la reflexió al voltant del procés d'ensenyament-aprenentatge i potenciar el canvi cap a les bones pràctiques.
  • Implantar i utilitzar els sistemes d'avaluació de centre com procés de millora de la qualitat.