El Programa d'aprenentatge permanent (PAP) és el principal mecanisme de finançament europeu en el camp de l'educació i la formació. La participació espanyola en el PAP la coordina l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE).