Fer música amb suport informàtic (basat en LliureX).