Espai de publicació de les proves homologades unificades de nivell A2 dels idiomes anglés, italià, alemany i francés per al curs 2019-2020.

Configurat per grups separats:

  • Prova Unificada d'anglés de matí: Prova_Unificada_Anglés_xxFebrer_Matí
  • Prova Unificada d'anglés de vesprada: Prova_Unificada_Anglés_xxFebrer_Vesprada
  • Prova Unificada de francés: Prova_Unificada_Francés_xxFebrer
  • Prova Unificada d'alemany: Prova_Unificada_Alemany_xxFebrer
  • Prova Unificada d'italià: Prova_Unificada_Italià_xxFebrer