Objectius

 • Propiciar la formació bàsica específica teòrico-pràctica en temes de control programat, automatismes i robots.

 • Conèixer l’ecosistema Arduino, la seua interconnexió i la seua programació.

 • Automatitzar projectes de Tecnologia mitjançant targetes microcontroladores Arduino.

 • Monitoritzar paràmetres de sistemes de control mitjançant les comunicacions dels Arduino: cablada sèrie i inalàmbrica Bluetooth.

 • Programació d’Arduino des d’entorns gràfics de blocs: Arduino Blocks i Visualino.

 • Utilització d’aplicacions auxiliars: Processing i Fritzing.

Continguts

 • Arquitectura bàsica d’un sistema de control: controlador, sensors i actuadors.

 • L’ecosistema Arduino. Diferents plaques Arduino.

 • El maquinari del microcontrolador Arduino: parts de la targeta, connexions, pins d’I/O, d’alimentació i altres.

 • El software de programació dels Arduino: Arduino IDE. Alternativa online Arduino Create, avantatges i inconvenients.

 • Parts fonamentals d’un Sketch Arduino: begin(), loop(), comentaris uni-línia i multi-línia.

 • Eixides i entrades digitals. Connexió de Leds, brunzidors, relés, polsadors, finals de cursa… i altres elements digitals.

 • Entrades analògiques i eixides pseudo-analògiques PWM. Connexió de LDR, leds i leds RGB… i altres elements analògics.

 • Variables, constants, arrays i altres estructures de dades.

 • Instruccions de control de flux: condicionals, iteratius, switch..case i altres.

 • Moviment als nostres projectes: Servos, Servos de rotació contínua, motors DC i motors pas-a-pas.

 • Comunicacions i el monitor sèrie de l’Arduino.

 • Comunicació amb el mòdul Bluetooth. L’App Bluetooth electrònics.

 • Aplicacions auxiliars:  Fritzing i Processing.

 • Conceptes avançats: mòduls, llibreries, comunicació i2C…

 • Entorns de programació visuals per blocs. Arduino Blocks i Visualino, diferències, avantatges i inconvenients.

Observacions

 • Cada assistent al curs s’haurà de proveir d’una placa Arduino UNO i el cable de connexió USB.

 • L’organització adquirirà un kit de components bàsics per cada participant o parella, amb una placa protoboard, cables d’interconnexió, leds, resistències i altres components bàsics.

 • Es disposarà d’algunes unitats de diferents mòduls: Bluetooth, drivers de motors, sensors… Com al curs va a utilitzar-se el mòdul BT per una cosa que pot ser molt interessant pels projectes de Tecnologia, recomanaria també l’adquisició d’un mòdul BT tipus HC-05 o HC-06, així com portar un dispositiu Android, mòbil o tauleta.