Seguiment i tutorització dels documents de planificació docent dels centres educatius de Elda, Petrer i Villena.

Preparació de les jornades de bones pràctiques docents i directives: Elda, Petrer, Villena