Curs dirigit al grup CONVIAL compost pels centres educatius de la zona Nord d'Alacant orientat a compartir experiències i actuacions que es duen a terme.