Espai virtual per a coordinar l'àmbit artisticoexpressiu entre el CEFIRE específic i les assessories territorials de l'àmbit.