Formació preparatòria per a les proves del Grau Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la JQCV (15SP51IN473)

Realitzat a ALACANT

IES Figueras Pacheco